Konstfack Degree Exhibition 2014 / Vårutställning 2014


The Vice-Chancellor’s Words

The degree exhibition examines the commonplace

Look around you. We are surrounded everywhere by materials, images, objects, lights and sounds. Visual communication, art, design and craft are central to our society. All this – the whole field of imagery or design – fits into the activities at Konstfack. While learning about these subjects we examine the most commonplace; the importance of objects and environments for what it is to be a person together with others.

The well-informed thoughts, questions and ideas of our students are central to our teaching and produces works that can be anything from solutions to serious problems, humorous comments on contemporary issues, beauty in the form of elegant designs or deep insights into how our identities are shaped and re-shaped. In a longer perspective, this may help advance the understanding of us as people and highlight relationships between society and individuals.

This year’s students test the conditions for creation by recycling, enlarging details, finding unexpected combinations of materials or creating something completely new out of that which we already know well. By alienating what is commonplace to us or adding something new to what is old, insights and opportunities for development arise. Konstfack is a world-class artistic university which is at the forefront of the areas of craft, design, art and learning. We are proud to wish you all welcome to our degree exhibition 2014.

Maria Lantz, Vice-Chancellor

Vårutställningen vrider på det vardagliga

Se dig omkring. Överallt omges vi av material, bilder, objekt, ljus och ljud. Visuell kommunikation, konst, design och konsthantverk är centrala i vårt samhälle. Allt detta – hela bild- och formfältet – ryms inom Konstfacks verksamhet. Tillsammans med lärandet om dessa ämnen, vänder och vrider vi på det mest vardagliga; tingens och miljöns betydelse för vad det är att vara människa tillsammans med andra.

Våra studenters initierade tankar, frågor och idéer är helt centrala i undervisningen och resulterar i verk som kan innebära allt ifrån lösningar på allvarliga problem, humoristiska kommentarer till samtiden, skönhet i form av vackra gestaltningar eller djupa insikter om hur våra identiteter formas och omformas. I förlängningen kan detta fördjupa kunskapen om oss som människor och visa på relationen mellan samhälle och individ.

Årets studenter provar görandets förutsättningar genom att återanvända, förstora upp detaljer, hitta oväntade kombinationer av material eller skapa helt nytt utifrån det redan kända. Genom att främmandegöra det invanda eller lägga till något nytt till det gamla uppstår insikter och utvecklingsmöjligheter. Konstfack är en konsthögskola i världsklass som står för spets inom fälten konsthantverk, design, konst och lärande. Med stor stolthet hälsar vi alla varmt välkomna till Vårutställningen 2014.

Maria Lantz, rektor

Degree exhibition 2014
Thur May 15–Sun May 25
Mon–Fri 12pm–7pm
Sat–Sun 12pm–4pm

Welcome to the exhibition opening on May 15, 12pm–8pm
Inauguration at 4pm by Vice-Chancellor Maria Lantz and Curator Johanna Karlin.
Program

The degree exhibition examines the commonplace
By Maria Lantz, Vice-Chancellor.
Look around you. We are surrounded everywhere by materials, images, objects, lights and sounds.
Read more

Fruit & Practice
By Johanna Karlin, Curator.
It is a great privilege to be part of these student projects in all their diversity.
Read more