Konstfack Degree Exhibition 2014 / Vårutställning 2014


The Curator’s Words

Fruit & Practice

It is a great privilege to be part of these student projects in all their diversity. Using dialog to find the optimal solution for showing each particular piece. The students all follow different paths, and at the beginning you can only sense where the projects are headed. There are many big surprises along the way. We never know how they turned out until the actual exhibition.

The Degree Exhibition 2014 is a representation of the aesthetics and the ideas that spark interest among this year’s exhibiting students. The energy that goes into their work becomes the full range of projects presented to the visitor. After all, the works can never fully represent the effort and ambition that the students have shown during their time at Konstfack. The new knowledge that is generated does not end here. It keeps going, possibly forever.

It has been exciting to be a part of this process for the second year running. To work with these skilled students, the exhibition group, graphical designers and technical coordinators to create an exhibition that shows such range and quality. It takes a team to do a project as big as this. Thank you! I could not have asked for a better job.

Johanna Karlin, Curator

Frukt & Praktik

Det är en stor förmån att få ta del av studenternas projekt i all dess variation. Att i dialog hitta den optimala lösningen för att visa just deras verk. Studenternas vägar framåt är olika, i början kan man bara ana vart projekten är på väg. Överraskningarna är många och stora hela tiden. Det är inte förrän i vernissageögonblicket som vi vet hur det blev.

Vårutställningen 2014 är en representation av den estetik och de idéer som väcker intresse hos årets utställande studenter. Den energi som går in, blir till de verk som presenteras för besökaren – i sin fulla bredd. Verken kan trots allt, aldrig fullt representera den ansträngning och ambition som studenterna visat under sin utbildning. De nya kunskaper som genereras tar inte slut här. De fortsätter, kanske oändligt.

Det har varit spännande att för andra året i rad, vara en del av processen. Att tillsammans med alla dessa skickliga studenter, utställningsgruppen, grafiska formgivare och tekniskt ansvariga, skapa en utställning som visar på en sådan spännvidd och med en sådan kvalitet. Det krävs ett team för att ro i hamn detta stora projekt. Tack! Jag har haft världens bästa uppdrag.

Johanna Karlin, Curator

Degree exhibition 2014
Thur May 15–Sun May 25
Mon–Fri 12pm–7pm
Sat–Sun 12pm–4pm

Welcome to the exhibition opening on May 15, 12pm–8pm
Inauguration at 4pm by Vice-Chancellor Maria Lantz and Curator Johanna Karlin.
Program

The degree exhibition examines the commonplace
By Maria Lantz, Vice-Chancellor.
Look around you. We are surrounded everywhere by materials, images, objects, lights and sounds.
Read more

Fruit & Practice
By Johanna Karlin, Curator.
It is a great privilege to be part of these student projects in all their diversity.
Read more